Privacy statement

Face2Faith hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de privacywetgeving. In deze privacy policy kunt u lezen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • Uw telefoonnummer en e-mail adres;
 • Uw deelname aan onze activiteiten, informatieverzoeken en klachten aan ons;
 • Uw voorkeur en afkeur als donateur met betrekking tot onze communicatiekanalen en frequentie;
 • Uw financiële gegevens, rekeningnummer, betaalwijze en verrichte betalingen.

Doeleinden

De bovenstaande persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van uw donatie;
 • Het bedanken voor uw donatie en u informeren over ons werk en soms ook vragen we u om ons (opnieuw) te steunen;
 • Het vastleggen en analyseren van uw giften en voorkeuren ten behoeve van onze management-informatie, onze product- en dienstontwikkeling en het bepalen van onze algemene strategie;
 • De uitvoering of toepassing van wetten en zelfregulering;
 • Het behandelen van geschillen en het (doen) uitoefenen van controle.

Grondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd op grond van een wettelijke grondslag. De wettelijke grondslagen die wij gebruiken zijn:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen omvatten het kunnen uitvoeren van de bovenstaande doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent.

Ontvangers

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

 • Intern: medewerkers voor zover ze uw gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie;

Wij geven uw persoonsgegevens niet door voor commerciële doeleinden. Derde partijen die namens ons uw persoonsgegevens verwerken doen dat volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht uw persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen.

E-mail

Wanneer u als abonnee van één van onze nieuwsbrieven, donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan Face2Faith hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd over ons werk, om uw steun te vragen voor acties, om u op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage. Face2Faith maakt bij het verzenden van e-mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Face2Faith haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Wilt u minder of geen e-mail ontvangen, dan kunt u zich op elk moment afmelden via de afmeldmogelijkheid onderaan elk bericht dat u ontvangt, of door contact op te nemen met ons.

Beveiliging

Omdat wij gegevens van u verwerken is het ook van belang dat wij op een veilige manier met deze gegevens omgaan. Om dit te realiseren hebben wij een geëncrypte verbinding, door middel van een SSL certificaat (een https verbinding in plaats van een http verbinding).

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking.

Recht op inzage, correctie en verzet

U kunt altijd inzage vragen in uw gegevens of deze laten corrigeren. Heeft u bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u niet langer informatie van Face2Faith ontvangen, neem dan contact met ons op.

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan kunt u een klacht indienen bij ons en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Op face2faith.nl worden cookies gebruikt door Face2Faith (“wij”). Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u deze website bezoekt. Face2Fatih maakt gebruik van functionele cookies, dit zijn cookies die nodig zijn om de site voor de bezoeker goed te laten werken. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat het mogelijk is om een taal te selecteren.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen. Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies in-, uitschakelen en verwijderen. Dit kunt u alleen zelf doen omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat sommige gedeelten van de website niet (geheel) bruikbaar zijn. Uitleg over het aanpassen van uw cookie-instellingen vindt u in de ‘Help’ functie van uw browser.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen en raden u aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Deze privacy policy is voor het laatst bijgewerkt op: 21 april 2018.

Vragen, feedback en klachten

Uw vragen en opmerkingen met betrekking tot onze privacy policy zijn welkom. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Face2Faith is een Nederlandse stichting gevestigd op de Hollandsestraat 3 in Ridderkerk en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66662370.

Steun ons en doe een donatie