Doe een donatie aan Stichting Face2Faith

Maak uw donatie over naar het volgende bankrekeningnummer: NL35RABO0151884935, tnv: Face2faith foundation, met vermelding ‘Gift Face2faith foundation’.

Face2Faith legt gegevens vast ter uitvoering van het donateurschap. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u ons dat laten weten. Meer weten? Lees ons privacystatement.

Steun ons en doe een donatie