Aanmeldformulier Vriend van Face2Faith

Face 2Faith Foundation ondersteunt achtergestelde minderheden in Pakistan.
De stichting helpt bij het opzetten en continueren van riksja-projecten en
verschillende onderwijsprojecten (zie www.face2faith.nl)
Door regelmatig (maandelijks / jaarlijks) een vast bedrag te doneren helpt u
mee aan stabiliteit voor onze projecten.

Ja, ik wil vriend van face2faith worden!

 •   €10
    €25
    €50
    €100
    Ander bedrag (hieronder invullen)
 •   maand
    jaar
 •   ja
    nee
Tip: Als u een jaarlijkse gift voor 5 jaar vastlegt in een ‘overeenkomst
periodieke gift in geld’ (zie www.belastingdienst.nl), is uw gift volledig
aftrekbaar.