Face2Faith

Face2Faith Foundation is een stichting die is gestart in 2010. Halverwege dat jaar heeft zich een watersnoodramp voltrokken in Pakistan met een omvang van wel vijf tot zes keer de oppervlakte van Nederland. Huizen, wegen, fabrieken, landbouwgronden kwamen onder water te staan. In de media is daar aandacht voor geweest en er is hulp geboden in de vorm van materiƫle en financiƫle hulp. Door contacten via familie en vrienden hebben mensen in Pakistan hulp ingeroepen voor vooral de christelijke gemeenschap. Vooral de minderheden, zoals christenen en hindoestanen, blijken verstoken te zijn van hulp van de daar aanwezige humanitaire hulp. Juist voor deze minderheden wil Face2Faith zich inzetten. Onder het kopje Aciviteiten zijn de acties te vinden die inmiddels op touw gezet zijn om de bevolking in Pakistan hulp te kunnen bieden. Onder het kopje nieuws zijn de nieuwsbrieven te vinden die onder andere een kijkje geven in de omstandigheden van de bevolking daar en van de hulp die Face2Faith aldaar geboden heeft.